Spotkanie z aktorem W dniu 24 września uczniowie mieli okazję spotkać się z aktorem teatru Wandy Siemaszkowej, panem Pawłem Gladysem. Nasi wychowankowie poznali warsztat aktorski, poćwiczyli dykcję i zmierzyli się z recytacją wiersza. W ten sposób jesteśmy przygotowani do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (zdjęcia).
 
 
 
 

Pierwszaki w ramach Ogólnopolskiego dnia głośnego czytania wybrały się do biblioteki szkolnej ,by posłuchać opowiadania pt "cuda się zdarzają". W bajce terapeutycznej główna bohaterka "Mania" zastanawiała się co jest ważniejsze; miłość czy pieniądze ? Dzieci bez problemu znalazły morał do bajki i jednogłośnie przyznały że "czas z rodzicem" jest cenniejszy niż nową zabawka.

" Bądź dla mnie przykładem, naucz mnie jak wierzyć i kochać"- tak brzmiał temat szkolenia dla Rodziców uczniów klasy 1. Podczas gdy Rodzice zdobywali wiedzę, ich dzieci integrowały się w klasie i przegotowywały upominek dla Rodziców. Po spotkaniu  w szkole wszyscy udali się  na Adorację i indywidualne błogosławieństwo Rodzin. Po Adoracji - spotkanie rekreacyjne w szkole pokazało, że każdy ma spor sił i determinacji , by wygrać w konkurencjach sportowych. Nie zabrakło również czasu na wspólna kawę i ciastko (zdjęcia).

Czas uleczyć miłością Na uroczystym apelu uczniowie klasy VIII przybliżyli sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to okazja do poznania życiorysu beatyfikowanego w tym roku kardynała oraz uczczenia jego pamięci. Wszyscy zapamiętali słowa patrona roku 2021 ,, Czas to pieniądz, ja mówię czas to miłość" (zdjęcie).

17 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udziałw międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata włączając się tym samych do 28 akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcji towarzyszył apel, podczas którego przypomniane zostały informacje związane z początkami Międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata oraz segregacją odpadów. Informacje zaprezentowały p. Renata Masłowska oraz p. Judyta Wójcik – Pawlecka z pomocą uczennic z klasy 5: Zuzanny Hudzik oraz Leny Łuszczki. Podsumowaniem apelu był mały konkurs dla uczniów, w którym mogli wykazać się znajomością wiedzy o akcji Sprzątnie Świata oraz segregacji odpadami. Niestety przez pogodę uczniowie nie mogli wyjść aby posprzątać okolicę szkoły ale z pewnością jak pogoda się poprawi będą mogli wziąć udział w tym przedsięwzięciu. W ramach akcji zostały również ogłoszone trzy zbiórki: zużytych telefonów, baterii oraz elektrośmieci (zdjęcia).

 PROJEKT „SPORT TO ZDROWIE”

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalno-Edukacyjne„Kalokagatia”  i GRUPA NIEFORMALNA – „RAZEM DLA MŁODYCH” realizuje projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 9-16 lat. Celem głównym jest przeciwdziałanie skutkom COVID 19 poprzez angażowanie i zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu. Dodatkowo poza rozwojem indywidualnym, kładziemy nacisk także na takie cech które warunkują dobrą komunikację, współprace z nadzieją, że przełożą się one na zaangażowanie i aktywność. Głównymi działaniami będzie  organizacja zajęć sportowych (tenis stołowy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćw. wzmacniające mięśnie kręgosłupa, korygujące wady postawy, piłka nożna, piłka siatkowa),dyżur psychologa oraz integracja młodzieży  oraz zakończenie inicjatywy. Działania projektu przyczynią się do zmniejszenia negatywnych skutków COVID 19 wzbogacenia oferty imprez sportowych, uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego młodzieży.

 „Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja” (zdjęcia).

Bartłomiej Giereś

Dzisiaj obchodziliśmy w naszej szkole i kościele parafialnym wspomnienie Bł. M. Stelli i 10 sióstr z klasztoru w Nowogródku. Słuchaliśmy krótkiej historii Sióstr. Następnie odbyło się Nabożeństwo ku czci błogosławionych Męczennic z Nowogródka. Na koniec ks. Roman Gawron pobłogosławił całą społeczność szkolną relikwiami Sióstr, które poniosły męczeńską śmierć 1 sierpnia 1943r.

(ZDJĘCIA

Kościół katolicki wspomina 4 września błogosławioną siostrę nazaretankę Marię Stellę i 10 sióstr z klasztoru w Nowogródku. Dlaczego ta data jest tak ważna?

Właśnie tego dnia w 1929 r. do Nowogródka przyjechały dwie pierwsze nazaretanki, które miały objąć „stałą i niezależną opiekę nad starożytną farą”, w której m.in. chrzczony był Adam Mickiewicz.

Każdego 4 września wszystkie Siostry Nazaretanki na całym świecie, my nauczyciele uczący w szkołach prowadzonych przez siostry i  uczniowie wspominamy męczeńską śmierć naszych Sióstr NAZARTENEK. Przenieśmy teraz swoje myśli na tereny Białorusi do malowniczego miasteczka Nowogródek. Na tym terenie mieszkał i tworzył jeden z największych polskich literatów Adam Mickiewicz. Wspomina on Nowogródek wraz z cudownym obrazem Madonny, do którego pielgrzymowała jego matka błagając o zdrowie dla konającego chłopca. Pamięć o tym miejscu uwiecznił Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!”

Tutaj, w Nowogródku, w okresie międzywojennym ludność polska mieszkała razem z ludnością białoruską. W roku 1929, na zaproszenie bp. Zygmunta Łozińskiego, do Nowogródka przybyły polskie siostry nazaretanki. Najważniejszym dziełem apostolskim sióstr była praca związana z kościołem pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zwanym Białą Farą, zajmowały się edukacją o wychowaniem młodego pokolenia.

Kiedy we wrześniu 1939 roku wybucha wojna wielu Polaków opuszcza Nowogródek i okolice, i udaje się na Wileńszczyznę. Siostry i ich kapelan, ks. Aleksander Zienkiewicz pozostali na miejscu. Kiedy aresztowano 120 mieszkańców Nowogródka, odważne Siostry poprosiły, aby uwolnić mieszkańców, a w zamian aresztować je. Nazajutrz, s. Maria Stella, przełożona klasztoru i jej 10 współsióstr zostały rozstrzelane.

31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Po wieczornym nabożeństwie 11 sióstr stawiło się na wezwanie. Dwunasta siostra, Małgorzata Banaś (jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.) nie wróciła jeszcze z pracy w szpitalu. Tego samego wieczoru Niemcy wywieźli siostry za miasto, szukając miejsca na egzekucję. Nie znaleźli odpowiedniego miejsca, więc wrócili na komisariat i zamknęli siostry w piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 roku, około godziny 5.00 rano, ponownie wywieźli siostry poza miasto. Tam w lesie dokonał się mord na niewinnych zakonnicach. Niemcy rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek. Były to: s. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu - Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska; s. Maria Imelda od Jezusa Hostii - Jadwiga Żak, lat 51, z Oświęcimia; s. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi - Anna Kukołowicz, lat 51, z Wileńszczyzny; s. Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej - Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia; s. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu - Józefa Chrobot, lat 47, z ziemi wieluńskiej; s. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej - Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna; s. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena Cierpka, lat 43, z woj. poznańskiego; s. Maria Felicyta - Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia; s. Maria Heliodora - Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza; s. Maria Kanizja - Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk; s. Maria Boromea - Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna. Jeden z morderców opowiadał później, że siostry przed straceniem uklękły, modliły się, żegnały się ze sobą. Matka przełożona każdą błogosławiła. Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.

 

Z homilii św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II, w dniu ich beatyfikacji powiedział: „Kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniły różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana – miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził je w swojej chwale.

Bóg stał się prawdziwą podporą i umocnieniem dla Męczennic z Nowogródka: błogosławionej Marii Stelli Mardosewicz i dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłaszcza w chwilach straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili rozstrzelania.

Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone na glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia.

Dziękujemy Wam, błogosławione Męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego”.

 

 

Modlitwa

Boże, mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa błogosławione dziewice Marię Stellę i jej Towarzyszki, które przelały krew za wiarę; spraw przez ich wstawiennictwo, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławione Siostry Nazaretanki z Nowogródka - YouTube   

 

 

Zapomniana historia sprzed 70 lat - "11 męczennic z Nowogródka". - YouTube 

 

 

Skarby Kościoła 4 września | Męczennice z Nowogródka - YouTube

 

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka - YouTube

 

http://alnet.babant.pl/files/Nazaretanki.mp4 

1 września rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy w naszym kościele parafialnym od Mszy św. o godzinie 9.00. W kościele przywitał nas ks. Roman oraz Siostra Dyrektor Katarzyna Gawron. Następnie udaliśmy się z Wychowawcami do naszych klas. Radość była wielka… Niektórzy bardzo urośli i byli nie od poznania, mamy też nowych uczniów, z czego bardzo się cieszymy. Jesteśmy pełni zapału i entuzjazmu już na początku września 2021r. Myślami jesteśmy już przy dacie 2 października. Wiecie dlaczego? Śledźcie naszą stronę szkoły… (zdjęcia)