Mikołajkowy Prezent Niespodzianka dla naszych uczniów - Spotkanie z Mistrzem p. Krystianem Herbą i p. Grzegorzem Pittnerem.  Podziękowania dla Rady Rodziców i Siostry Dyrektor Katarzyny Gawron.
 
Dzisiaj wielki dzień dla nas. Nasza szkoła weszła projekt "Szkoła z pasją".
Jaki jest jego cel tego wielofunkcyjnego projektu?
✅edukowanie dzieci i młodzieży poprzez pokazanie im drogi jaką przebyli nasi mistrzowie
✅dostarczenie niezapomnianych wrażeń podczas pokazów artystycznych na najwyższym światowym poziomie
✅ motywowanie do poznawania i rozwijania swoich pasji 
✅ oraz wiele innych 🙂 
 
Dziękujemy cudownemu 
🎤Konferansjerowi - Grzegorzowi  Pittner @alieno_tancerz🔥
Nie do końca wiadomo czy to człowiek czy robot ale jedno jest pewne - z mikrofonem na scenie czuje się jak ryba w wodzie a nasi widzowie go uwielbiają!!!❤️😍
Pasją Grzegorza jest taniec a dokładnie POPPING. Jego umiejętności taneczne robią wrażenie na każdym... zresztą nie bez powodu ma w swoim dorobku tytuł Mistrza Polski🏆
 
FOT. MAREK KOŁODZIEJ (ZDJĘCIA)
 
 
 

Trochę historii…

6 grudnia wspominamy biskupa Mikołaja - świętego Zachodu i Wschodu. Przez wiele lat św. Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych świętych. Jest otaczany wielką czcią przez wiernych zarówno Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego. To przy jego grobie odbył się w 1098 r. zwołany przez papieża Urbana II synod, na którym szukano dróg zniesienia podziałów w chrześcijaństwie. Do dziś Mikołaj jest ukochanym świętym dzieci, kojarzonym z wymarzonymi prezentami pod choinką. Jego wspomnienie przypada według kalendarza gregoriańskiego 6 grudnia, natomiast według kalendarza juliańskiego –
19 grudnia. Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji w miejscowości Patras jako jedyne dziecko zamożnego małżeństwa chrześcijańskiego. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale był też bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia. Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem z biednymi. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 i 352 w wieku prawie 70 lat.

Kiedy 6 grudnia będziemy obdarowywać się prezentami pomyślmy o biskupie Mikołaju, jego pobożności i dobroci wobec innych ludzi, a nie o wymyślonym dla celów komercyjnych Mikołaju z Laponii (w latach 20. XX wieku jeden z dziennikarzy fińskich wymyślił bowiem tę historię podczas programu dla dzieci i tak zostało…)

6 grudnia uczniowie klas 4 – 8  wspominali biskupa Mikołaja. W tym dniu zadbali o specjalne rekwizyty: na głowach mieli założone czapki mikołajowe, a niektórzy ubrali się na czerwono. W niektórych klasach dzieci obdarowywały się prezentami. Dzięki tej akcji na twarzach wszystkich dzieci zagościł uśmiech. Dla wszystkich był to dzień wypełniony uśmiechem, radością i życzliwością, dzień, w którym wspominaliśmy świętego biskupa Mikołaja. (ZDJĘCIA)

W listopadzie w naszej szkole trwała zbiórka kocyków, poduszek i kołder dla zwierząt ze schroniska w Boguchwale. Uczniowie naszej szkoły i ich rodzice chętnie włączyli się do zbiórki. Zebrane rzeczy pomogą podopiecznym schroniska łatwiej przetrwać trudny czas zimy.

Bardzo dziękuję za włączenie się do zbiórki:

Dianie Wiącek

Marysi Opalińskiej

Tymoteuszowi Leś

Mateuszowi Czyż

Laurze Stanek

 

Organizator: p. Renata Masłowska

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

OBRAZY Z ŻYCIA ŚW. RODZINY

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych
uczestniczących w zajęciach świetlicowych

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci życiem Św. Rodziny.
 • Propagowanie życia na wzór Św. Rodziny.
 • Poznanie zależności rodzinnych na wzór Jezusa Chrystusa, który był posłuszny swojej Matce Maryi
  i opiekunowi Św. Józefowi.
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

Zasady konkursu:

 1. Uczeń przygotowuje pracę samodzielnie w formacie A-4 wybraną techniką: farby plakatowe, akwarele, kredki, ołówek, wyklejanki. Nie dopuszcza się w wykonaniu pracy produktów spożywczych typu kasza, groch, ryż itp.
 2. Ocenie podlega trafność ujęcia tematu konkursu, estetyka, walory artystyczne, samodzielność wykonania, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 4. Termin składania prac do 22 stycznia  2022 r. do godziny 12.00  osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Sióstr Nazaretanek im. Sióstr Męczennic z Nowogródka, ul św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów, Tel. 17 861-28-66.
 5. Każdy uczestnik załącza do swojej pracy (przykleja na tylnej stronie pracy):

- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1),

– zgodę rodzica /opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka lub samej pracy (załącznik nr 2),

 1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 27-29. 01. 2022r.
 2. Informacja o nagrodzonych uczniach zostanie przekazana drogą telefoniczną lub e-mailową. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 3. We wszystkich kwestiach spornych decydujący i ostateczny głos należy do organizatorów konkursu.
 4. Organizator przygotowuje wystawę prac konkursowych, która będzie eksponowana na korytarzu szkoły i na stronie internetowej szkoły.
 5. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Organizatorzy:    s. mgr Dorota Urban

mgr Katarzyna Ozga

                      

 

KARTA ZGŁOSZENIA

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

„OBRAZY Z ŻYCIA ŚW. RODZINY”

 

Imię i nazwisko ucznia ..........................................................................

Klasa .….…

Imię i nazwisko nauczyciela, przygotowującego do konkursu:

...………………...…………………………………………………

 

Nazwa i adres i szkoły: ………………………………………………………………...…..……...………………………………………………….….…..…………………………………………………………. …………..……………………………………………………………………………….

nr tel. ………………………………           e-mail…………………………………………

 

………………………………………….

                                                                                               (data i podpis nauczyciela)

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, wizerunku dziecka lub samej pracy

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…........................................................................w międzyświetlicowym konkursie plastycznym „Obrazy z życia Św. Rodziny” organizowanym przez Publiczną Szkołę Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie oraz na przetwarzanie danych tj. imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza moje dziecko w celach związanych z organizacją i ogłoszeniem wyników konkursu, wizerunku mojego dziecka lub jego pracy.

 ……………………………………………………

 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)

 

Drodzy Rodzice, jesteśmy w wyjątkowym czasie Adwentu.

W tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia,  szczególnie zwracamy uwagę swoje myśli i modlitwę na RODZINĘ
ze Słociny.

Pan Rafał od  15 października 2021r. samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Błażej ma 3 latka, Ola ma 9 lat, w tym roku przystąpi do I Komunii Św.

Żona Aneta zmarła w październiku w wieku 45 lat na nowotwór żołądka.

Pan Rafał jest osobą wierzącą, jako młody chłopak  zapoczątkował OAZĘ NOWEGO ŻYCIA w parafii SŁOCINA. Jest osobą głęboko wierzącą i w taki duchu wychowuje dzieci.

Pan Rafał pracuje w sklepie, w opiece nad dziećmi pomaga mu jego mama, która opiekuje się również schorowanym mężem.

Pan Rafał prosi o modlitwę…

Znając Państwa wielkie Serca…

Wiem, że sprawimy, że na twarzy Oli i Błażeja pojawi się uśmiech na Te Święta, które będą wyjątkowe trudne, ponieważ będą to pierwsze Święta Bożego Narodzenia bez mamy Anetki…

Co możemy to uczynić?

MOŻEMY  SPĘŁNIĆ MARZENIA OLI I BŁAŻEJA, OTO ONE:

- SERIA KSIĄŻEK  „CZYTAJ Z ALBIKIEM”;

-CZYTAJ  Z ALBIKIEM „Słownik  języka angielskiego”;

-zabawki sesnoryczne dla trzylatka;

-gry planszowe dla dzieci 9+;

- klocki 3+;

- ubrania dla chłopca 98 i wzwyż;

- ubrania dla dziewczynki 159 i wzwyż ;

- inne pomysły mile widziane 😊😊😊

Akcja trwa od 1 grudnia 2021r. do 10 grudnia 2021r.

 

Prośba, aby zgłaszać chęć zakupu potrzebnych rzeczy
do p. Anny Słapińskiej-Pięciak – wychowawcy kl. 2, aby nie powielić kupowanych prezentów. Wystarczy napisać na Dzienniku Vulcan.

 

 „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz kto daje”

Jan Paweł II

 

Z góry dziękujemy za wielkie i ofiarne serca

Szkolne Koło Caritas

 

Adwent – czas radosnego oczekiwania. Ewangelia z pierwszej niedzieli Adwentu mówi nam o oczekiwaniu na Syna Człowieczego. A Adwent sam w sobie jest właśnie czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. W tym klimacie Jezus daje pięć praktycznych rad.

 

Nabierzcie ducha

Adwent to czas zadbania o swoje życie i zdrowie duchowe, dlatego są potrzebne rekolekcje –także te on-line, dni skupienia i inne sposoby na to, aby nabrać ducha.

Podnieście głowy

Innymi słowy: Odwagi, nie lękajcie się! Patrzcie z odwagą i optymizmem na swoje życie i przyszłość, a jednocześnie podnieście głowy ponad to, co robicie, zobaczcie więcej, poszerzajcie swoje horyzonty.

Uważajcie na siebie

Jezus nie mówi, żeby uważać na innych, ale uważać na siebie, czyli zacząć od siebie samego. Aby jak Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii: „wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask” (Łk 21, 34-35).

Czuwajcie więc

Czuwać to mieć oczy i uszy otwarte na to, co dzieje się wokół nas. Chodzi o to, aby rozpoznawać znaki czasu, które Pan Bóg daje nam każdego dnia, aby widzieć też Jego troskę o nas. Czuwać, to być wyczulonym na znaki Pana Boga w naszym życiu.

Módlcie się w każdym czasie

Sam Bóg – Jezus Chrystus – znajdował czas na modlitwę. Modlitwa jest jak powietrze. Święty Jan Paweł II mówił, że czas poświęcony na modlitwę nigdy nie jest czasem straconym. Dlatego modlitwa to rozmowa z Przyjacielem. Można powiedzieć, że „módlcie się w każdym czasie” to znaczy nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele, ale przy różnych okazjach, np. jadąc do pracy, spacerując itp. Przy różnych okazjach można zwracać się do Pana Boga.

Dziś

Adwent to czas postanowień. Ojcowie duchowni mówią, że nie chodzi o to, żeby robić wiele postanowień, które potem w praktyce nie są realizowane, ale jedno konkretne, które potem można zrealizować. A najlepiej, jeśli ono jest związane z najważniejszym przykazaniem, tym co w życiu jest najważniejsze, czyli z przykazaniem miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Czy mam już swoje konkretne postanowienie na Adwent?

 1. Paweł Rytel-Andrianik

 

 

Dzisiaj tata Martynki opowiadał o swojej pracy w Radiu Rzeszów. Przedstawił na czym polega praca dziennikarza oraz realizatora.
Zachęcił nas do słuchania audycji Radia Rzeszów.

W każdą niedzielę od godz. 10:00 do godz. 12:00 audycja Zamkolandia, w której występują dzieci, opowiadają przeczytane książki, tematy z życia codziennego wskazane przez redaktora
prowadzącego.

Koncerty na żywo - cykl spotkań #MuzyczneWieczory - w każdy piątek od godz. 19:00, na które to koncerty można przyjść za darmo
po wcześniejszym zarezerwowaniu sobie miejsca przez stronę internetową radia.

Propozycja dla starszej młodzieży - scena teatralna - w każdą niedzielę o godz. 19:00. Również na te spotkania ze sztuką można
przyjść bezpłatnie i zobaczyć grę aktora na żywo. W obecnej sytuacji jaka panuje w kraju ww imprezy są organizowane
w bardzo wąskim gronie publiczności lub retransmitowane lub prowadzone tylko online na kanale youtube/
facebooku Radia Rzeszów.

W każdy piątek od godz. 21:00 do 23:00 Podkarpacka Scena Przebojów czyli lista najpopularniejszych utworów podkarpackich wykonawców. W programie tym każdy artysta może zaprezentować swój autorski utwór muzyczny w polskim języku.

W każdą niedzielę w TVP3 Rzeszów o godz. 19:30 telewizyjna odsłona Podkarpackiej Sceny Przebojów, w której prezentowane są
wywiady oraz teledyski podkarpackich artystów.

 

ZDJĘCIA