Nasza szkoła brała udział w projekcie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Warunkiem otrzymania bonu na zakup pomocy rzeczowych było zebranie przez szkołę minimum 500 kg elektrośmieci. Niestety nam udało się zebrać jedynie nieco ponad 300 kg elektrośmieci co niestety jest zbyt małą ilością aby otrzymać bon. Za udział w akcji szkoła otrzymała podziękowanie. Zebrane punkty zostaną przeniesione na kolejny etap zbiórki. Uczniowie za włączenie się do zbiórki otrzymali dyplomy i nagrody. Dziękujemy za udział w projekcie (zdjęcia).