Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1)  1 września – rozpoczęcie roku szkolnego

2)  23 – 31 grudnia 2021r. – zimowa przerwa świąteczna

3)  14 – 27 lutego 2022 r. – ferie zimowe

4)   maja   egzamin ósmoklasistów

5)  14 - 19 kwietnia 2022r. – wiosenna przerwa świąteczna

6)  24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego

7)  25 czerwca  - 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

 

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być   (podstawa prawna  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. z 2017,poz.1603) i Ustawy Karta Nauczyciela 2019/2020

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

 

                Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

             - 14 października 2021 r. / opieka świetlicowa /

             - 2 maja 2022 r. / opieka świetlicowa /

              - trzy dni – egzamin kompetencji ósmoklasisty – maj / bez opieki świetlicowej/

             - 17 czerwca 2022 r. / opieka świetlicowa /