Przewodniczący - p. Kinga Rak

Zastępca - p. Joanna Krupa

Sekretarz - p. Arkadiusz Wołowiec
 
numer konta Rady Rodziców:
43 1240 2614 1111 0010 9439 8628
 
Istnieje możliwość wpłacenia darowizny na organ prowadzący szkołę:

Nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska

Nr konta : 24 1050 1445 1000 0023 6735 7460

Tytułem: na cele edukacyjne - szkoła w Rzeszowie