Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek rozpoczęła swą działalność w Bziance 1 września 2012 r. Powstała w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez  Gminę Świlcza. Zlikwidowana szkołą miała bogatą, bo 100 lat trwającą tradycję, jednakże względy ekonomiczne stały się argumentem do jej likwidacji.  Zbyt mała liczba dzieci w szkole powodowała, że gmina sporo musiała dopłacać do funkcjonowania szkoły. Wobec  możliwości decyzji o zamknięciu szkoły rozpoczęły się próby ratowania jej. W starania o szkołę w Bziance włączyła się aktywnie p. sołtys Grażyna Gołąb, ale też mieszkańcy Bzianki, rodzice uczniów.  Jednym z możliwych rozwiązań było przekazanie szkoły w ręce sióstr zakonnych. I z prośbą o poprowadzenie szkoły zwrócono się do Sióstr Nazaretanek w Krakowie. I choć była to z pewnością niełatwa decyzja, w wyniku wielu rozmów z mieszkańcami Bzianki, wójtem Gminy Świlcza dr Wojciechem Wdowikiem , Zarząd Prowincjalny  Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincji Krakowskiej  wyraził zgodę na poprowadzenie szkoły publicznej w Bziance.

W pierwszym roku jej działalności w szkole jest 58 uczniów, 16 nauczycieli , 2 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi.